Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Rimavská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Rimavská kotlina

Miesto v Rimavská kotlina

V Rimavská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Rimavská kotlina:, 1 z 17

Nižná tarnócka dolina, Malé vrabčie, Rovinka, Méheš, Tomášová, Niže dediny, Veľká banka, Bludné, Kohnet, Rúbaň, Veľká Suchá, Veľký vrch, Podkálovo, Jasienka, Nad mlynom, Pustatina, Konopnice, Štrkový breh, Jánošíky, Pustatina, Tomková pustatina, Dankova pustatina, Kapustnice, Poniže záhrad, Lokart, Nad majomskou cestou, Nižné lúky, Hrkáč, Konopnice, Ulice, Konopnica, Pri cintoríne, Šankovce, Kapustnice, Trávnik, Kapustnice, Nižné Pízovo, kanc, Horné diele nad cestou, Nad Šťavicou, Kapustnice, Vyšné lúky, Chrastička, Medzi cestami, Za kostolom, Rovence, Niže dediny, Slivač, Nový život - Včelince, Rovné, Tekvicové, Konopnice, Pod Divinou, Beneho brest, Záhumnice, Samota na Svitaní, Pod cestou, Mikov háj, Na vŕšku, Gobišova pustatina

Miesto, Rimavská kotlina:, 2 z 17

Rakytník, Suchá lúka, Čierna lúka, Tešká pustatina, Medzi cestami, Belina, Telia záhrada, Medzi vodami, Malá pastva, Hrnčiare, Čierne lúky, Pustatina Opátik, Fašiangovo, Kapustnice, kaštieľ, Suchá, Vyšná Kaloša, Biela, Nižná Kaloša, Pastva, Babin Most, Kapustnice, Konopnica, Pustatina Ľukva, Pustatina Pätina, Slaná, Hájik, Lučné, Kúpele Číž, Konopiská, Pastva nad salasom, Kapustnisko, Pod kurineckou cestou, ubytovňa Detva, Chrenovisko, Za záhradami, Kozí chrbát, Králik, Farský les, Pod bukovinou, Hanušovo, Záruba, Mikšovo, Medzi stráne, Ojová, Pasečka, Divá záhrada, Viničný vrch, Za riekou, Pod mokrou, Rovné, U trnu, Baba vrch, Rakatník, Pri záhrade, Suchánsky háj, Pustatina, Horná lúka, Pustatina Laponi, Sudraš

Miesto, Rimavská kotlina:, 3 z 17

Kupenská, Hrby, Široké prielohy, Veľká stráň, Veľký vrch, Stredná dolina, Dolná lúka, Pustatina Morho, Dinište, Malý kocik, Sväté pole, Nad Sudraš, Bukovina, Zalužský vrch, Lipový, Rúbaň, Čierna stráň, Malá hať, Nad cintoríom, Veľká lúka, Pod záhradou, Stredná stopa, Veľký a malý povraz, Nad Michalec, Cintorínova stráň, Kozacie, Stráň, Chrenové, Vychodište, Čierna zem, Barta, Podchod, Bakoš, Pažiť, Drobné, Drabancov vrch, Výhon, Pustatina Ablonci, Okolie Hornej Slanej, Stredná stráň, Predná lúka, Dolný hrb, Studničky, Horná vlčia diera, Prímostie, Sovie, Žabina, Krajné, Dĺžiny, Vyšný hrb, Petrov hrádok, Vyšný ljoz, Kňazov háj, Brezina, Pod hájikom, Bodolovská lúka, Veľká lúka, Makovište, Nižné lúky, Ipánok

Miesto, Rimavská kotlina:, 4 z 17

Konopnice, Dolný kopec, Psiarka, Nad Lužno, Od ulice, Do kútov, Pri bráne, Veľký hon, Na cestu koncom, Kopane, Kút, Nižné dlhé, Beňove pustatina, Veľké, Okolie Dolnej Slanej, Pri hruške, Pod háj, Kratiny, Drobné, Kňazová lúka, Dlhé, Trsťanice, Pasienok, Na brehy, Bottove pustatina, Pod stráňou, Roveň nižná, Lapienky slaniec, Do šípa, Cez sklady, Za železnicou, Roveň, Strážny vrch, Prechod, Dolné lúky, Mericové na Panicu, Lička, Dolné záhumnie, Bartona role, Pod opatovskou cestou, Mokraď, Sograďská stráň, Pri háji, Legionárske lúky, Poľná stráň, Lúka na Bretku, Horné záhumnie, Trojuholník, Do akáčov, Brezina, Blchovisko, Brezovisko, Okrúhly vŕšok, Tokolyho kotvište, Makovište, Na pašienky, Chýrna lúka, Za stráňou, Pri Slanej, Horné lúky

Miesto, Rimavská kotlina:, 5 z 17

Pod hradlom, Pri chodníku, Lúky pod ortváňom, Veľká Dobra, Dlhé role, Podkovný hon, Farská hora, Hrnčiarske klčovisko, Nad Betlehemom, Hoylaň, Šibeničný vrch, Stredný pahorok, Pri potoku, Chrbát, Andrejova lúka, Gaťovská pustatina, Smluvne pole, Kamenný vrch, Šípoš, K Sútorskému lesu, Gaťovské, Vrbovce nad Rimavicou, Vyšné lúky, Prostredné ljoze, Pod farskou horou, Dlhé, Konopnice, Veľká dolná zem, Červený hon, Veľká horná zem, Agáčina, Pod diely, Pustatina Majša, Alsa, Zadné tále, Cervený hon, Háj, Veľké mravenisko, Dlhá lúka, Nové Hrachoviská, Hrlá hora, Medzi sklady do čudného, Chrenovisko, Na Sográď, Petrus, Bocianske, Konopisko, Mojín, Pri žanovskom potoku, Očková, Konopnice, Hrachoviská, Dolné predné tále, Tovasov vrch, Lužno, Horné predné tále, Betlehem, Star studňa, Havran, Kapustnica

Miesto, Rimavská kotlina:, 6 z 17

Močidlá, Pusta, Dubová hora, Hrušové, Brusná hora, Kantorská hať, Za Vrbovcami, Pri viničnom potoku, Nad rovinkou, Pranier, Martinská pustatina, Košáň, Štrkovisko, Lacovo, Masného pustatina, Banište, Pastva, Boszormény, Uvrať, Malý pozemok, Šťastného pustatina, Nižný ljoz, Hájnica, Činčier, Lucernisko, Bartona pastva, Malá hora, Sobôtka, Želiarske, Nad ovsom, Syslovo, Záhumnie, Dvojitý rad, Boží vrch, Horná veľká zem, Dlhý úhor, Žihľavisko, Lištia hora, Roveň výšná, Bodollovská, Burina, Brezinka, Cerovina, Pondelská stráň, Čandov uhol, Drškov vrch, Pri Ivánke, Dolný Gaľagaš, Krvavé pole, Odalka, Rubanisko, Pri Colnici, Občianske, Nižná Tarnocka dolina, Svätý Martin, Pod cestou, Stoličný vrch, Malá banka, Čerťaz, Pri domku

Miesto, Rimavská kotlina:, 7 z 17

Čerešňové, Chlapské lúky, Sútorská cesta, Skalný vrch, Mojín, BAKTA, Priepustky, Nižné mačany, Pri strážnom domčeku, Bukovo, Na hrbe, Predmostie, Vrch Verka, V pastvách, Pri kopencoch, Kráľovská cesta, Kapustnice-lúky, Bočiny, Stráne, Veľké lúky, Stúpa, Malý rákoš, Močiar, Na Bartonskú, Rylište, K Močiaru, Veľká stráňa, Pri mlyne, Klapa, Malý vrch, Vyšné trstie, Nižný mlyn, Matejkina, Hradlo, Teháň vrch, Pavlovská stráň, Veľké vrabčie, Nad cestou, Jazerské, Nad opatovskou cestou, Cerovisko, Dolné lúky, Veľký Háj, Dobré blato, Pažiť, Veľký rákoš, Nový vrch, Bokoľ, Sútorský koniec, Viničná plošina, Žipský les, Veľké role, Pri Janovskom chotari, Pri Cigáňoch, Vyšné lúky, Vojáčik, Za záhradami I, Báne, Vyšná bukovina, Roveň

Miesto, Rimavská kotlina:, 8 z 17

Koniec úvrati, Ortváň, Nadol, K Slanej, Veľká úboč, Nová lúka, Ivanka, Pustatina Rákov, K Rimave, Kološtín, Nad mojínskou cestou, Vlčí jablčník, Gašparka, Stádlo, Hornálúka, Chánov vrch, Cakov, Pod hradskou, Pod močidlami, Tŕňové, Za záhradami II, Biele drevo, Veterný vrch, Veľké mláky, Plošina, Ivanov kraj, Trojrohý hon, Kopaň, Klenová, Chrenoviská, Adamcová, Oslí háj, Pri potoku, Veľké rúbanisko, Pipišky, Kapustnisko, Dolná lúka, Chrastie, Kováčová záhrada, Pukaj, Rimavická hora, Nižný Kopalov, Dubové, Lieskovo, Háčky, Hruštice, Turiec, Návršie, Dlhé, Na pastvu, Úhor, Vyšné Červené, Pod hradom, Podelené zeme, Šoltésovo, Vinička, Šinková Strana, Hrustice, Hájik, Kuncovo

Miesto, Rimavská kotlina:, 9 z 17

Lúky, Drieňová, Kňažská húšťava, Dolná veľká zem, Mericové na Stárňu, Ploché, Rúbanisko, Nižné, Predná lúka, Gajové, Hriadeľ, Močidlá, Breziny, Kúty, Roveň, Gerňovo, Šťavica, Deväť Jabloní, Nižné trstie, Lipové, Konča lúk, Rúbaň, Horný Gaľagaš, Ku studni, Nad kurineckou cestou, Utrnička, Obrazné, Banka, Pepiška, Krížne úbočie, Dolinka, Stredný výhon, Ku dubu, Železník, Mlynište, Ďaľší výhon, Hajište, Bujný les, Do hory, Lucernisko, Bekova, Šuta, Markušov kopec, Tabuľa, Ústup, Za cintorínom, Pukanec, Kostolná tabla, Matiaška, Stádla, Dlhé, Konopnice, Rakové, Čertina, Drienové, Tŕnie, Medzná, Stredné, Veľká lúka, Nad lúkami

Miesto, Rimavská kotlina:, 10 z 17

Slobodná, Nad Potoky, Trávnik, Lacovo, Veľké pole, Pod kopcom, Tŕstie, Pod brezinou, Dedinská záhrada, Cabanova lúka, Pri potoku, Jedlové, Ružičník, Hrkálka, Krásna lúka, Pod Koňartom, Kurinecká lúka, Lické, Dobic, Šariny, Konopnice, Dubové, Pri zemianskej vyvieračke, Helenina stráň, Čirina, Brestová, Pod červeným, Lazy, Dlhý povraz, Ľudský vrch, Nováčanský vršok, Hložina, Čepaň, Bartova stráň, Veľká lúka, Jaminy, Pod západnými záhradami, Tehelňa, Kopaň, Prvá lúka, Pod Háj, Túr, Krížne cesty, Vnútorná lúka, Ondrova zem, Močidlo, Husia, Dolná Starosť, Vŕšok, Vnútorný pozemok, Utrníčka, Za cestou, Haluzina, Les hrdinov, Topoľ sivý pod Perbešom, Pod východné záhrady, Hrb, Roveň, Nad skalami, Falošné

Miesto, Rimavská kotlina:, 11 z 17

Biliz, Horná Starosť, Rimavskosobotská hora, Vyšný Kopalov, Na Blh, Pod vrchom, Rašické pole, Lodyhovo pole, Pasienky, Pod údolným stromom, Vrch, Pred studňou, K ovocným sadom, Šafran, Pod samcom, Pod Slaným vrchom, Mikulov dvorec, Sedlište, Medzi dvoma cestami, Viničná hora, Capie, Korenia stráň, Rátka, Chudé, Brody, Hlaviská, Vrbia studňa, Vyšné, Biele pole, Ku panickej studni, Gallov hon, Ostrý vrch, Bezová chrasť, Štrkový vrch, Včelince, Sušiny, Suchý pozemok, Slatvina, Háj, Malý háj, Batiková stráň, Do medvedieho, Na skalku, Od duba medzi brezami, Perešovské, Perbešova pustatina, Do malého hájika, Štrkové, Za kapolnu od cesty, Lipovec, Valašnice, Višovie, Konopnice, Saul, Sysľové pole, Kamenica, Pod záhradou, Pasienky, Do Hrušťana, Pod brašnou

Miesto, Rimavská kotlina:, 12 z 17

Veľký povraz, Pod cestou, Do Hôrky koncom, Hrbné, Do sedla, U veľkej dediny, Pod hájom, Dolinky, Sysľove pole, Vrbová, Veľká lúka, Stážny Vrch, Nemé, Hrušťan, Hradné, Kliny, Knehyne, Ku kraju, Kliny na beliciach, Pusté pole, Krátiny, Kajtárová lúka, Pod hrbným, Panské pasienky, Kuchyne, Za Humnami, Za humny, Nad kameň, Stráň, Pod čarnokom, Konopnice, Salaš, Brody, Dlhý vrch, Kameniste, Kriváň, Za dedinou, Ovsené Klčovisko, Pod Kápolnou, Močiar, Vinice, Žrebčinec, Veľká lúka, Letná stráň, Pusté vinice, Malý les, Žliebovka, Drienčanské hrby, Medzi vodami, Oráčiny, Končiar, Povrazové lúky, Strana, Na chotáre koncom, Riedke, Doboška, Trávniky, Veľká Obora, Záhumnie, Ohrada

Miesto, Rimavská kotlina:, 13 z 17

Strminy, Veľký prieloh, Djevnice, Starý les, Segeľky, Panská hora, Huseničné, Cerové, Výpust, Bakov máj, Sluhovské klčovisko, Dolné diele nad cestou, Lúčka, Na Petrovo, Nad mlynom, Zeikov les, Pod bielym stromom, Rotmanov hon, Klčovník, Sedlište, Za humnami, Kremničky, Na buku, Zátišie, Sedlište, Dlhé, Do kúta, Kamenná, Horská roľa, Pri povrazoch, Gubáreň, Pažiť, Bubeník, Ubočie, Hora, Kozovka, Na roveň, Góbiš, Vlačiny, Veľké pole, Šarište, Veľké povrazy, Železná brána, Dlhé, Bočná stráň, Veľký les, Pod snežkou, Vyšné, Petrovo, Lukačovo, Egreš, Bockovo údolie, Široké, Trňový prieloh, Vaskapu, Kopané pri Budikovanoch, Baránička, Do vrchu, Tečúca, Veľká lúka

Miesto, Rimavská kotlina:, 14 z 17

Odkvap, Nad močiarom, Ústup, Pod cintorínom, Vyšné a nižné úvratiny, Hôrky, Šasinova stráň, Farárovo, Chmeľnica, Dlhá cesta, Kúty, Háj Konce, Palkoš, Ďateliniská, Široké, Konská záhrada, Veisov hon, Tiba, Šúšol, Čangovo, Gomboš, Široké, K Cakovu, Dolina, Turzovo, Roveň, Mala skalica, Baranč, Suché lúky, Klčovisko, Laze, Pod Lužného, Za Hrachovcom, Pustá vinica, Lúka pri pásoch, Veľký Lieskovec, Nad dedinou, Bretka, Studená dolina, Salaš, Vrch nad cintorínom, Lúky, Cerovina, Kaplnka, Niže dediny, Ploché pod stráňou, Horný les, Briežok, Na dolinu, Pavučie, Vnútorné pole, Dolné lúky, Klatovo, Horná lúka, Hádka, Pri sušiarni, Konopnice, Pápčiansky vŕšok, Pod Tahavým, Klčovisko

Miesto, Rimavská kotlina:, 15 z 17

Mlynský náhon, Dlhé konce, Malá obora, Prostredné, Nové vinice, Okrúhle, Záhony, Chotár, Vyšnoblhský, Klin, Šimonova roľa, Krnovka, Kopané, Dlhšie, Kopanica, Chrastiny, Višnové, Nad cestou, Veľká vinica, Údolie Bende, Kerepecké veľké lúky, Mlyn v Stránskej, Spojné, Pasienky, Výpust, Čakov, Niže Kerepeckých lesov, Hrada, Kerepecké lesy, Cerina, Dolná lúka, Raždie, Ladislavova, Nad vinicami, Pod stráňou, Gobiš, Na blatinách Benkov kút, Krivý, Morotva, Chrenové, Veľký les, Rané, Prašné, Bystrina, Smradľavá studňa, Kerepec, Pivničná stráň, Dehetník, Skryté klčovisko, Habok, Pod Kerepeckým lesom, Staré konopnice, Úvrať, Petrovo údolie, Haňďáš, Veľká lúka, Pod Bánkovom, Pápča, Pod vinicami, Gíček

Miesto, Rimavská kotlina:, 16 z 17

Veľký les, Veľká dolina, Malý Kalický vrch, Medzi hájmi, Prieloh, Medziskalie, Bockova stráň, Povrazy, Východný Turiec, Dolný les, Padarovček, Pod hájiky, Krátke, Stráň Vajdu, Za Kalicou, Veľká skalica, Hájik, Celina, Kopané pri pažiti, Hatvanovská, Lieština, Smrečina, Lápy, Červený povraz, Herdélyho pustatina, Čerešňová stráň, Hlboké, Drsné, Levkuša, Prosné pole, Urbárska pastva, Malý Lieskovec, Pavučia dolina, Trstanica, Varga lúka, Nižná mokrad, Do Širkoviec, Povrazy, Strahova kopan, Strána od Hrachovca, Farské, Nad Brádnom, Tekvicové pole, Egreš, Kočišova zem, Čertolie, Veľké zeme, Lužok, Úbočia, Pri prameni, Močiar, Pod viničkou, Obora, Koňa lúka, Hadí močiar, Poludienok, Nad studničkou, Makovisko, Včelinské dlhé, Prieloh

Miesto, Rimavská kotlina:, 17 z 17

Gérecovo klčovisko, Konopica, Malá roľa, Lahôdky, Brezina, Pod hájovňou, Krátke, Veľké lúky, Veľká lúka, Malá dedina, Za prosné, Okrúhle, Priehoň, Okrúhle údolie, Bodák, Štrkové, Veľká stráň, Malá lúka, Tag, Čerešňova stráň, Reťaz, Turiec, Šašina, Nižná lúka, Turecká, Za mlynom, Nad cintorínom, Barančie, Ploché, Veľký čoltovský les, K dedine, Šajbok, Konopnice, Kolčovisko, Sanač, Železiareň, Nový prídel, Pasienok, Kaplna, Čierne zeme

Podobné, Rimavská kotlina:

2039x turistika, 1812x miesto, 104x orientačný bod, 51x turistické informácie, 16x poľovnícky posed, 12x studňa, 10x strom, 7x ohnisko, 7x štôlňa, 5x orientačná mapa, 5x prístrešok, altánok, 4x chranený strom, 2x komín, 2x vodárenská veža, 1x miesto na piknik, 1x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Rimavská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://rimavska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.