Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Rimavská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Rimavská kotlina

Miesto v Rimavská kotlina

V Rimavská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Rimavská kotlina:, 1 z 17

Malé vrabčie, Nižná tarnócka dolina, Rovinka, Méheš, Tomášová, Niže dediny, Veľká banka, Bludné, Kohnet, Jasienka, Veľký vrch, Podkálovo, Nad mlynom, Konopnice, Veľká Suchá, Jánošíky, Tomková pustatina, Pustatina, Dankova pustatina, Štrkový breh, Kapustnice, Rúbaň, Poniže záhrad, Lokart, Pustatina, Nad majomskou cestou, Nižné lúky, Hrkáč, Konopnice, Ulice, Pri cintoríne, Konopnica, Kapustnice, Šankovce, Nižné Pízovo, Trávnik, kanc, Nad Šťavicou, Kapustnice, Horné diele nad cestou, Vyšné lúky, Chrastička, Medzi cestami, Za kostolom, Kapustnice, Rovence, Niže dediny, Slivač, Tekvicové, Rovné, Nový život - Včelince, Na vŕšku, Konopnice, Záhumnice, Samota na Svitaní, Pod Divinou, Pod cestou, Mikov háj, Beneho brest, Gobišova pustatina

Miesto, Rimavská kotlina:, 2 z 17

Rakytník, Suchá lúka, Fašiangovo, Belina, Hrnčiare, Medzi vodami, Telia záhrada, kaštieľ, Kapustnice, Čierne lúky, Medzi cestami, Malá pastva, Suchá, Pustatina Opátik, Čierna lúka, Tešká pustatina, Babin Most, Kapustnice, Nižná Kaloša, Pastva, Biela, Vyšná Kaloša, Slaná, Konopnica, Pustatina Pätina, Pustatina Ľukva, Hájik, Lučné, Konopiská, Kúpele Číž, Pastva nad salasom, Kapustnisko, Pod kurineckou cestou, ubytovňa Detva, Chrenovisko, Kozí chrbát, Za záhradami, Králik, Farský les, Pod bukovinou, Hanušovo, Záruba, Ojová, Mikšovo, Pasečka, Medzi stráne, Dinište, Veľký vrch, Rovné, Pod mokrou, Stredná dolina, Rakatník, Za riekou, Veľká stráň, Horná lúka, Sudraš, Kupenská, Široké prielohy, Pustatina, Malý kocik

Miesto, Rimavská kotlina:, 3 z 17

Divá záhrada, Sväté pole, U trnu, Dolná lúka, Baba vrch, Suchánsky háj, Pustatina Laponi, Zalužský vrch, Hrby, Viničný vrch, Nad Sudraš, Bukovina, Pustatina Morho, Pri záhrade, Horná vlčia diera, Nad Michalec, Stredná stopa, Bakoš, Prímostie, Podchod, Stráň, Veľká lúka, Vychodište, Veľký a malý povraz, Chrenové, Kozacie, Studničky, Pustatina Ablonci, Dolný hrb, Malá hať, Nad cintoríom, Pažiť, Lipový, Drobné, Výhon, Sovie, Cintorínova stráň, Pod záhradou, Rúbaň, Čierna zem, Drabancov vrch, Čierna stráň, Barta, Okolie Hornej Slanej, Stredná stráň, Predná lúka, Žabina, Krajné, Vyšný hrb, Dĺžiny, Veľké, Vyšný ljoz, Pasienok, Nižné dlhé, Do šípa, Veľká lúka, Za železnicou, Brezina, Pod stráňou, Kút

Miesto, Rimavská kotlina:, 4 z 17

Petrov hrádok, Lapienky slaniec, Bottove pustatina, Okolie Dolnej Slanej, Pri bráne, Roveň nižná, Drobné, Nad Lužno, Kňazov háj, Cez sklady, Kopane, Psiarka, Nižné lúky, Dlhé, Trsťanice, Dolný kopec, Kňazová lúka, Pod hájikom, Beňove pustatina, Na brehy, Veľký hon, Od ulice, Pri hruške, Makovište, Bodolovská lúka, Na cestu koncom, Konopnice, Ipánok, Do kútov, Pod háj, Kratiny, Martinská pustatina, Malý pozemok, Lucernisko, Bocianske, Vyšné lúky, Na Sográď, Pod hradlom, Šťastného pustatina, Bartona role, Hájnica, Nové Hrachoviská, Roveň, Dolné záhumnie, Močidlá, Chýrna lúka, Za Vrbovcami, Horné záhumnie, Za stráňou, Medzi sklady do čudného, Sobôtka, Šibeničný vrch, Podkovný hon, Poľná stráň, Dlhé role, Záhumnie, Dvojitý rad, Pri žanovskom potoku, Pod farskou horou, Pri Slanej

Miesto, Rimavská kotlina:, 5 z 17

Konopnice, Boží vrch, Želiarske, Očková, K Sútorskému lesu, Smluvne pole, Červený hon, Brezinka, Lička, Brezovisko, Prechod, Star studňa, Košáň, Trojuholník, Nižný ljoz, Alsa, Tovasov vrch, Makovište, Nad rovinkou, Pastva, Šípoš, Strážny vrch, Pod opatovskou cestou, Mojín, Kamenný vrch, Žihľavisko, Dlhá lúka, Legionárske lúky, Burina, Bartona pastva, Dolné lúky, Štrkovisko, Gaťovská pustatina, Horná veľká zem, Malá hora, Veľká horná zem, Petrus, Háj, Hrlá hora, Syslovo, Prostredné ljoze, Bodollovská, Vrbovce nad Rimavicou, Gaťovské, Roveň výšná, Havran, Hrachoviská, Konopisko, Uvrať, Hoylaň, Masného pustatina, Hrušové, Okrúhly vŕšok, Brezina, Do akáčov, Pri potoku, Lištia hora, Pusta, Veľká Dobra, Andrejova lúka

Miesto, Rimavská kotlina:, 6 z 17

Betlehem, Pod diely, Dlhé, Horné predné tále, Tokolyho kotvište, Dolné predné tále, Pri viničnom potoku, Dlhý úhor, Nad Betlehemom, Horné lúky, Konopnice, Pri chodníku, Hrnčiarske klčovisko, Chrenovisko, Na pašienky, Blchovisko, Kantorská hať, Lacovo, Agáčina, Lúky pod ortváňom, Kapustnica, Lužno, Mokraď, Veľká dolná zem, Činčier, Chrbát, Cervený hon, Cerovina, Farská hora, Pri háji, Lúka na Bretku, Boszormény, Zadné tále, Banište, Nad ovsom, Pastva, Sograďská stráň, Pranier, Dubová hora, Veľké mravenisko, Pustatina Majša, Stredný pahorok, Brusná hora, Mericové na Panicu, Teháň vrch, Veterný vrch, Pri domku, Žipský les, K Rimave, Vyšná bukovina, Na Bartonskú, Vojáčik, Kráľovská cesta, Koniec úvrati, Gašparka, Za záhradami I, Pažiť, Vápno, Mojín, Občianske

Miesto, Rimavská kotlina:, 7 z 17

Vrch Verka, Sútorská cesta, Skalný vrch, Stoličný vrch, Pri Ivánke, Ivanov kraj, Cakov, Hradlo, Pipišky, Nižná Tarnocka dolina, Tŕňové, Stádlo, Drškov vrch, Trojrohý hon, Rubanisko, Ortváň, Veľké lúky, Nad opatovskou cestou, Na hrbe, Malý vrch, Veľká úboč, Pri Cigáňoch, Predmostie, Bokoľ, Odalka, Pod močidlami, Za záhradami II, Stúpa, Pri potoku, Klapa, Pondelská stráň, Veľký Háj, Veľké rúbanisko, Bočiny, Veľké vrabčie, Pri Janovskom chotari, Klenová, Čerťaz, Kapustnisko, Veľké role, Dobré blato, Rylište, Vlčí jablčník, Pri Colnici, Adamcová, Veľký rákoš, Vyšné trstie, Pod hradskou, V pastvách, Sútorský koniec, Kopaň, Malá banka, Veľká stráňa, Chánov vrch, Priepustky, Dolný Gaľagaš, Báne, Biele drevo, Kološtín, Viničná plošina

Miesto, Rimavská kotlina:, 8 z 17

BAKTA, Plošina, Pavlovská stráň, Bukovo, Roveň, Chlapské lúky, Chrenoviská, Oslí háj, Čandov uhol, Pri kopencoch, Nad cestou, Nižné mačany, Pri mlyne, Matejkina, Vyšné lúky, Klčovisko, Hornálúka, Stráne, Nový vrch, Veľké mláky, Veľký vrch, Krvavé pole, Pod cestou, Pri strážnom domčeku, K Slanej, Dolné lúky, Močiar, Cerovisko, Malý rákoš, Nad mojínskou cestou, Čerešňové, Nová lúka, Kapustnice-lúky, Nadol, Jazerské, Nižný mlyn, Ivanka, K Močiaru, Pustatina Rákov, Svätý Martin, Za cintorínom, Lacovo, Turiec, Lúky, Medzná, Vyšné Červené, Lucernisko, Pri potoku, Šoltésovo, Lieskovo, Tŕstie, Úhor, Lipové, Matiaška, Dedinská záhrada, Konopnice, Drieňová, Dubové, Horný Gaľagaš, Stredný výhon

Miesto, Rimavská kotlina:, 9 z 17

Chrastie, Hrustice, Podelené zeme, Gerňovo, Čertina, Mlynište, Drienové, Utrnička, Vrch, Pod hradom, Nižný Kopalov, Cabanova lúka, Na pastvu, Pod kopcom, Nad kurineckou cestou, Lické, Dlhé, Pukanec, Tabuľa, Ploché, Nad Potoky, Rimavická hora, Háčky, Hajište, Šinková Strana, Obrazné, Návršie, Hriadeľ, Deväť Jabloní, Roveň, Kolesno, Hrkálka, Šťavica, Dolná lúka, Veľké pole, Bujný les, Bekova, Močidlá, Kostolná tabla, Nad lúkami, Pepiška, Kurinecká lúka, Pukaj, Pod brezinou, Železník, Breziny, Veľká lúka, Krížne úbočie, Dolinka, Banka, Trávnik, Vinica, Ďaľší výhon, Ružičník, Ku studni, Ústup, Ku dubu, Rakové, Gajové, Jedlové

Miesto, Rimavská kotlina:, 10 z 17

Nižné, Stádla, Rúbaň, Tŕnie, Pod Koňartom, Slobodná, Dlhé, Do hory, Hájik, Nižné trstie, Kuncovo, Rúbanisko, Šuta, Kňažská húšťava, Konča lúk, Kováčová záhrada, Kúty, Stredné, Hruštice, Krásna lúka, Dolná veľká zem, Markušov kopec, Vinička, Mericové na Stárňu, Predná lúka, Hlaviská, Vrch, Sedlište, Helenina stráň, Viničná hora, Brody, Bezová chrasť, Pod červeným, Pasienky, Rátka, Štrkový vrch, Vnútorný pozemok, Utrníčka, Biele pole, Dubové, Pod vrchom, Horná Starosť, Včelince, Capie, Pod Háj, Vrbia studňa, Čepaň, Korenia stráň, Prvá lúka, Lazy, Jaminy, Pri zemianskej vyvieračke, Hložina, Túr, Hrb, Na Blh, Topoľ sivý pod Perbešom, Pred studňou, Za cestou, Husia

Miesto, Rimavská kotlina:, 11 z 17

Rimavskosobotská hora, Gallov hon, Konopnice, Ku panickej studni, Dlhý povraz, Vyšný Kopalov, Les hrdinov, Nad skalami, Vyšné, Rašické pole, Lodyhovo pole, Močidlo, Ondrova zem, Mikulov dvorec, Ostrý vrch, Pod samcom, Dolná Starosť, Vŕšok, Pod západnými záhradami, Medzi dvoma cestami, Šafran, Tehelňa, Falošné, Pod východné záhrady, Biliz, K ovocným sadom, Chudé, Dobic, Vnútorná lúka, Haluzina, Roveň, Veľká lúka, Nováčanský vršok, Bartova stráň, Brestová, Krížne cesty, Ľudský vrch, Pod údolným stromom, Kopaň, Čirina, Pod Slaným vrchom, Háj, Perešovské, Lipovec, Vrbová, Batiková stráň, Sysľové pole, Pod brašnou, Kliny, Hrušťan, Knehyne, Kamenica, Suchý pozemok, Pod hájom, Slatvina, Od duba medzi brezami, Do malého hájika, Štrkové, Hrbné, U veľkej dediny

Miesto, Rimavská kotlina:, 12 z 17

Veľká lúka, Dolinky, Za kapolnu od cesty, Do medvedieho, Ku kraju, Hradné, Do Hrušťana, Pasienky, Na skalku, Konopnice, Pod cestou, Sysľove pole, Stážny Vrch, Veľký povraz, Do sedla, Pod záhradou, Perbešova pustatina, Do Hôrky koncom, Saul, Nemé, Valašnice, Malý háj, Višovie, Sušiny, Panské pasienky, Krátiny, Kajtárová lúka, Kuchyne, Kliny na beliciach, Pusté pole, Pod hrbným, Djevnice, Povrazové lúky, Panská hora, Doboška, Starý les, Rotmanov hon, Nad mlynom, Medzi vodami, Konopnice, Za humnami, Veľká Obora, Kremničky, Segeľky, Malý les, Kozovka, Ubočie, Končiar, Dlhé, Horská roľa, Na buku, Výpust, Drienčanské hrby, Cerové, Pri povrazoch, Klčovník, Riedke, Sedlište, Bubeník, Veľký prieloh

Miesto, Rimavská kotlina:, 13 z 17

Salaš, Ohrada, Sluhovské klčovisko, Kameniste, Brody, Bakov máj, Zeikov les, Za Humnami, Zátišie, Na chotáre koncom, Oráčiny, Veľká lúka, Kriváň, Kamenná, Hora, Stráň, Letná stráň, Huseničné, Za dedinou, Dolné diele nad cestou, Dlhý vrch, Žrebčinec, Záhumnie, Pod bielym stromom, Gubáreň, Trávniky, Pusté vinice, Sedlište, Na Petrovo, Na roveň, Vinice, Za humny, Močiar, Ovsené Klčovisko, Pažiť, Lúčka, Žliebovka, Pod čarnokom, Pod Kápolnou, Nad kameň, Bankov, Strminy, Do kúta, Strana, Petrovo, Háj Konce, Roveň, Prieloh, Pustá vinica, Chotár, Pod stráňou, Gíček, Pod viničkou, Vlačiny, Nad vinicami, Krivý, Kerepec, Ladislavova, Široké, Klčovisko

Miesto, Rimavská kotlina:, 14 z 17

Kopanica, Na blatinách Benkov kút, Úvrať, Medzi hájmi, Turiec, Pápča, Priehoň, Brezina, Výpust, Hádka, Mlyn v Stránskej, Pavučia dolina, Na dolinu, Dlhšie, Prašné, Lúky, Vyšnoblhský, Padarovček, Štrkové, Ďateliniská, Široké, Nad cestou, Veľké povrazy, Višnové, Malá obora, Bockovo údolie, Veľká vinica, Hatvanovská, Horná lúka, Pod Lužného, Salaš, Stráň Vajdu, Močiar, Chrenové, Konopnice, Pivničná stráň, Hrada, Bretka, Pod Kerepeckým lesom, Vaskapu, Dolina, Železná brána, Egreš, Nad Brádnom, Veľká lúka, Údolie Bende, Dlhé konce, Kopané pri Budikovanoch, Tečúca, Za mlynom, Raždie, Povrazy, Chrastiny, Smradľavá studňa, K Cakovu, Kočišova zem, Veľké pole, Pri sušiarni, Poludienok, Briežok

Miesto, Rimavská kotlina:, 15 z 17

Kopané, Cerina, Tekvicové pole, Pápčiansky vŕšok, Ploché pod stráňou, Rané, Gobiš, Východný Turiec, Obora, Kaplnka, Mala skalica, Do Širkoviec, Levkuša, Veľké zeme, Lahôdky, Dlhá cesta, Skryté klčovisko, Malý Kalický vrch, Bystrina, Trstanica, Nad cintorínom, Reťaz, Lukačovo, Tiba, Za prosné, Pod vinicami, Lieština, Morotva, Pri prameni, Čertolie, Hradište, Varga lúka, Farárovo, Krátke, Baránička, Klin, Kopané pri pažiti, Vnútorné pole, Nové vinice, Okrúhle, Bočná stráň, Klčovisko, Nad dedinou, Bockova stráň, Nižná mokrad, Prieloh, Šarište, Strahova kopan, Smrečina, Krnovka, Veľká dolina, Lúka pri pásoch, Široké, Veľká lúka, Strána od Hrachovca, Palkoš, Herdélyho pustatina, Petrovo údolie, Konská záhrada, Veľký les

Miesto, Rimavská kotlina:, 16 z 17

Šimonova roľa, Tag, Haňďáš, Veľká lúka, Malá lúka, Za Hrachovcom, Dolná lúka, Ústup, Do vrchu, Drsné, Klatovo, Veľký les, Habok, Záhony, Celina, Veľký Lieskovec, Staré konopnice, Šúšol, Nižná lúka, Vrch nad cintorínom, Studená dolina, Vyšné, Včelinské dlhé, Nad močiarom, Čakov, Turecká, Veisov hon, Suché lúky, Egreš, Úbočia, Veľký les, Kúty, Vyšné a nižné úvratiny, Malý Lieskovec, Trňový prieloh, Kerepecké lesy, Hôrky, Malá dedina, Niže Kerepeckých lesov, Pod hájiky, Mlynský náhon, Pavučie, Krátke, Pod Tahavým, Čangovo, Hlboké, Prostredné, Okrúhle údolie, Pod hájovňou, Veľká skalica, Makovisko, Urbárska pastva, Horný les, Povrazy, Pod snežkou, Veľká stráň, Lápy, Pod Bánkovom, Dehetník, Okrúhle

Miesto, Rimavská kotlina:, 17 z 17

Odkvap, Konopica, Baranč, Medziskalie, Hájik, Kerepecké veľké lúky, Barančie, Pod cintorínom, Laze, Bodák, Turzovo, Dolný les, Za Kalicou, Spojné, Chmeľnica, Šašina, Niže dediny, Dlhé, Veľké lúky, Gomboš, Pasienky, Koňa lúka, Gérecovo klčovisko, Šasinova stráň, Góbiš, Ploché, Nad studničkou, Hadí močiar, Prosné pole, Čerešňová stráň, Dolné lúky, Červený povraz, Cerovina, Malá roľa, Čerešňova stráň, Farské, Lužok, Žengova dolina, Dolné nivy, Nemešné

Podobné, Rimavská kotlina:

2053x turistika, 1828x miesto, 104x orientačný bod, 51x turistické informácie, 16x poľovnícky posed, 12x studňa, 8x strom, 7x ohnisko, 7x štôlňa, 5x orientačná mapa, 5x prístrešok, altánok, 4x chranený strom, 2x komín, 2x vodárenská veža, 1x miesto na piknik, 1x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Rimavská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://rimavska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.