Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Rimavská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Rimavská kotlina

Miesto v Rimavská kotlina

V Rimavská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Rimavská kotlina:, 1 z 17

Rovinka, Malé vrabčie, Nižná tarnócka dolina, Méheš, Tomášová, Niže dediny, Veľká banka, Bludné, Kohnet, Konopnice, Veľká Suchá, Kapustnice, Pustatina, Nad mlynom, Nad majomskou cestou, Podkálovo, Jasienka, Veľký vrch, Jánošíky, Pustatina, Rúbaň, Štrkový breh, Dankova pustatina, Tomková pustatina, Lokart, Poniže záhrad, Nižné lúky, Ulice, Konopnice, Hrkáč, Kapustnice, Pri cintoríne, Konopnica, Kapustnice, Šankovce, Nižné Pízovo, Kapustnice, Trávnik, Horné diele nad cestou, kanc, Medzi cestami, Nad Šťavicou, Chrastička, Za kostolom, Vyšné lúky, Niže dediny, Nový život - Včelince, Rovence, Tekvicové, Beneho brest, Konopnice, Slivač, Rovné, Pod cestou, Na vŕšku, Mikov háj, Suchá, Rakytník, Gobišova pustatina, Záhumnice

Miesto, Rimavská kotlina:, 2 z 17

kaštieľ, Pod Divinou, Hrnčiare, Samota na Svitaní, Čierne lúky, Kapustnice, Čierna lúka, Pustatina Opátik, Tešká pustatina, Biela, Belina, Malá pastva, Babin Most, Nižná Kaloša, Medzi vodami, Telia záhrada, Suchá lúka, Medzi cestami, Fašiangovo, Vyšná Kaloša, Slaná, Kapustnice, Konopnica, Pustatina Pätina, Pastva, Pustatina Ľukva, Kúpele Číž, Hájik, Konopiská, Lučné, Pastva nad salasom, Kapustnisko, ubytovňa Detva, Pod kurineckou cestou, Chrenovisko, Za záhradami, Kozí chrbát, Králik, Farský les, Za riekou, Sudraš, Široké prielohy, Rakatník, Rovné, Suchánsky háj, Kupenská, U trnu, Nad Sudraš, Dinište, Horná lúka, Pasečka, Pod bukovinou, Výhon, Malý kocik, Nad cintoríom, Sovie, Ojová, Pod mokrou, Mikšovo, Nad Michalec

Miesto, Rimavská kotlina:, 3 z 17

Veľká stráň, Čierna stráň, Kozacie, Medzi stráne, Dolná lúka, Veľká lúka, Pri záhrade, Bakoš, Drobné, Baba vrch, Viničný vrch, Pustatina Morho, Pustatina, Rúbaň, Dolný hrb, Studničky, Sväté pole, Pustatina Laponi, Veľký vrch, Stredná dolina, Divá záhrada, Hanušovo, Malá hať, Záruba, Bukovina, Prímostie, Zalužský vrch, Vychodište, Pažiť, Lipový, Čierna zem, Predná lúka, Horná vlčia diera, Okolie Hornej Slanej, Dĺžiny, Cintorínova stráň, Vyšný hrb, Hrby, Veľký a malý povraz, Barta, Drabancov vrch, Stredná stráň, Podchod, Stráň, Pod záhradou, Stredná stopa, Pustatina Ablonci, Chrenové, Krajné, Vyšný ljoz, Roveň nižná, Kratiny, Pod háj, Žabina, Za železnicou, Kňazová lúka, Bottove pustatina, Pod stráňou, Do šípa, Petrov hrádok

Miesto, Rimavská kotlina:, 4 z 17

Nižné lúky, Makovište, Veľké, Konopnice, Od ulice, Trsťanice, Na cestu koncom, Brezina, Kňazov háj, Do kútov, Beňove pustatina, Nad Lužno, Cez sklady, Na brehy, Lapienky slaniec, Pod hájikom, Kopane, Okolie Dolnej Slanej, Lužno, Prostredné ljoze, Vrbovce nad Rimavicou, Medzi sklady do čudného, Za stráňou, Za Vrbovcami, Banište, Nižný ljoz, Roveň výšná, Očková, Vyšné lúky, Lacovo, K Sútorskému lesu, Utrnička, Hrachoviská, Hájnica, Nad Potoky, Konopnice, Mojín, Stredný pahorok, Hoylaň, Kantorská hať, Na pašienky, Bodolovská lúka, Pri strážnom domčeku, Ku dubu, Močidlá, Prechod, Burina, Horné lúky, Nové Hrachoviská, Pri potoku, Stádla, Horná veľká zem, Nad rovinkou, Chýrna lúka, Mokraď, Dlhá lúka, Chrbát, Brezinka, Legionárske lúky, Pustatina Majša

Miesto, Rimavská kotlina:, 5 z 17

Stádlo, Matiaška, Star studňa, Okrúhly vŕšok, Hrnčiarske klčovisko, Lúky pod ortváňom, Šťastného pustatina, Pri žanovskom potoku, Kolesno, Poľná stráň, Alsa, Do akáčov, Dlhé, Biele drevo, Nižné dlhé, Šinková Strana, Lištia hora, Pri hruške, Pod hradlom, Dlhé role, Hrušové, Na hrbe, Chrenovisko, Brusná hora, Skalný vrch, Pranier, Sobôtka, Roveň, Dolné predné tále, Kuncovo, Pri Slanej, Šibeničný vrch, Veľká dolná zem, Veľká horná zem, Malá hora, Malý pozemok, Červený hon, Kút, Drobné, Hruštice, Pri bráne, Dolné lúky, Masného pustatina, Nad Betlehemom, Trávnik, Makovište, Bartona pastva, Hrlá hora, Vinica, Veľká lúka, Šípoš, Dolné záhumnie, Šoltésovo, Činčier, Pasienok, Gaťovská pustatina, Na Sográď, Lucernisko, Martinská pustatina, Pri potoku

Miesto, Rimavská kotlina:, 6 z 17

Veľký hon, Štrkovisko, Hrustice, Pepiška, Háj, Pastva, Pastva, Andrejova lúka, Nad ovsom, Zadné tále, Drieňová, Pod diely, Pod hradom, Sograďská stráň, Psiarka, Košáň, Pod opatovskou cestou, Pri háji, Horné predné tále, Chrastie, Hajište, Cerovina, Veľké mravenisko, Kapustnica, Stoličný vrch, Petrus, Mlynište, Gaťovské, Pri chodníku, Želiarske, Brezovisko, Dlhý úhor, Deväť Jabloní, Bartona role, Betlehem, Dolný kopec, Ipánok, Blchovisko, Bocianske, Ivanka, Horné záhumnie, Koniec úvrati, Pri viničnom potoku, Brezina, Dlhé, Viničná plošina, Trojrohý hon, Odalka, Pod Koňartom, Veľká stráňa, Sútorská cesta, Bodollovská, Pri mlyne, Pondelská stráň, Močiar, Teháň vrch, Agáčina, Veľký rákoš, Ploché, Nižná Tarnocka dolina

Miesto, Rimavská kotlina:, 7 z 17

Vrch Verka, Veľké vrabčie, Pod farskou horou, Záhumnie, Jazerské, Pustatina Rákov, Pipišky, Pažiť, Uvrať, Rylište, Sútorský koniec, Stráne, Žihľavisko, Bočiny, Smluvne pole, Dvojitý rad, Veľká Dobra, Nižné mačany, Konopnice, Krvavé pole, Báne, Dolné lúky, Nad skalami, Trojuholník, Veľký Háj, Utrníčka, Pri Ivánke, Močidlá, Chánov vrch, K Rimave, Stúpa, Tovasov vrch, Ivanov kraj, Nová lúka, Vlčí jablčník, Konopisko, Drškov vrch, Bokoľ, Podkovný hon, Pod močidlami, Ostrý vrch, V pastvách, Nad opatovskou cestou, Klenová, Bekova, Cerovisko, Veľké rúbanisko, Veľké mláky, Kopaň, Veľké lúky, Syslovo, Mericové na Panicu, Pusta, Klapa, Nad mojínskou cestou, Lička, Plošina, Adamcová, Hrb, Boszormény

Miesto, Rimavská kotlina:, 8 z 17

Gašparka, Vyšné lúky, Čandov uhol, Priepustky, Havran, K Močiaru, Bukovo, Čerešňové, Dobré blato, Oslí háj, Vápno, Veľký vrch, Veľké role, Pavlovská stráň, Vyšné trstie, Roveň, Kráľovská cesta, Kapustnisko, Pri Janovskom chotari, Žipský les, Strážny vrch, Lúky, Dolný Gaľagaš, Čerťaz, Malý rákoš, Vyšná bukovina, Farská hora, BAKTA, Pri kopencoch, Cervený hon, Kapustnice-lúky, Veľká úboč, Pod hradskou, Jaminy, Nadol, Mojín, Pri Cigáňoch, Hradlo, Kološtín, Lazy, Lúka na Bretku, Občianske, Vojáčik, Chlapské lúky, Tokolyho kotvište, Dubová hora, Tŕňové, Chrenoviská, Malý vrch, Pri domku, Dlhé, Matejkina, Za záhradami II, Rubanisko, Boží vrch, Rimavická hora, Veterný vrch, Ortváň, Malá banka, Hložina

Miesto, Rimavská kotlina:, 9 z 17

Nižný mlyn, Klčovisko, Na Bartonskú, Kamenný vrch, Tŕstie, Za záhradami I, Roveň, Nad lúkami, Svätý Martin, Rátka, Pod brezinou, Stredný výhon, Návršie, Dolná veľká zem, Kúty, Pod údolným stromom, Markušov kopec, Lipové, Pod cestou, Veľké pole, Nový vrch, Kňažská húšťava, Predná lúka, Jedlové, Turiec, Obrazné, Drienové, Za cintorínom, Lieskovo, Pukanec, Pukaj, Vrch, Predmostie, Úhor, Ďaľší výhon, Banka, Kostolná tabla, Konča lúk, Ku studni, Gallov hon, Rakové, Rúbanisko, Tabuľa, Šťavica, Pri Colnici, Hrkálka, Dedinská záhrada, Tŕnie, Nižné, Dubové, Dlhé, Slobodná, Čertina, Krásna lúka, Horný Gaľagaš, Šuta, Bujný les, Krížne úbočie, Hriadeľ, Cabanova lúka

Miesto, Rimavská kotlina:, 10 z 17

Pod vrchom, Cakov, Na pastvu, Dolinka, Háčky, Konopnice, Hornálúka, Lické, Močidlo, Medzná, Nad cestou, Do hory, Ružičník, Haluzina, Ústup, Rúbaň, Breziny, Kurinecká lúka, Pod samcom, Nižný Kopalov, Podelené zeme, Roveň, Ľudský vrch, Kováčová záhrada, Stredné, Lucernisko, Pod Slaným vrchom, Lacovo, Gajové, Pri zemianskej vyvieračke, Gerňovo, Biliz, Vyšné Červené, Hájik, Čirina, Veľká lúka, Vinička, K Slanej, Pri potoku, Železník, Pod kopcom, Nad kurineckou cestou, Bezová chrasť, Nižné trstie, U veľkej dediny, Helenina stráň, Vrch, Dolná Starosť, Veľký povraz, Pred studňou, Veľká lúka, Dobic, Rimavskosobotská hora, Vŕšok, Nováčanský vršok, Krížne cesty, Mikulov dvorec, Husia, Viničná hora, Brody

Miesto, Rimavská kotlina:, 11 z 17

Konopnice, Na Blh, Šafran, Topoľ sivý pod Perbešom, Kopaň, Za cestou, Sedlište, Túr, Capie, K ovocným sadom, Falošné, Horná Starosť, Pod červeným, Prvá lúka, Dubové, Štrkový vrch, Les hrdinov, Vnútorný pozemok, Pod západnými záhradami, Vrbia studňa, Ondrova zem, Dolná lúka, Včelince, Chudé, Čepaň, Pod Háj, Dlhý povraz, Rašické pole, Pod východné záhrady, Bartova stráň, Biele pole, Ku panickej studni, Medzi dvoma cestami, Korenia stráň, Pod brašnou, Hlaviská, Mericové na Stárňu, Veľká lúka, Tehelňa, Pasienky, Lodyhovo pole, Brestová, Vnútorná lúka, Vyšný Kopalov, Vyšné, Saul, Vrbová, Pod hájom, Do sedla, Sysľové pole, Pasienky, Perbešova pustatina, Stážny Vrch, Sysľove pole, Pod záhradou, Kamenica, Suchý pozemok, Batiková stráň, Štrkové, Do Hôrky koncom

Miesto, Rimavská kotlina:, 12 z 17

Pusté pole, Slatvina, Dolné diele nad cestou, Perešovské, Ku kraju, Malý háj, Do malého hájika, Na chotáre koncom, Kriváň, Na skalku, Háj, Na buku, Za kapolnu od cesty, Hrušťan, Pod cestou, Do Hrušťana, Nemé, Lipovec, Dolinky, Višovie, Záhumnie, Konopnice, Nad kameň, Hradné, Valašnice, Kliny, Gubáreň, Kajtárová lúka, Lúčka, Panské pasienky, Knehyne, Močiar, Do medvedieho, Hrbné, Sušiny, Od duba medzi brezami, Egreš, Pavučie, Kúty, Lieština, Na blatinách Benkov kút, Na Petrovo, Kliny na beliciach, Vyšné, Hrada, Do vrchu, Salaš, Lúky, Ploché pod stráňou, Rané, Bankov, Vyšné a nižné úvratiny, Oráčiny, Pod bielym stromom, Brody, Veľká Obora, Pod Kápolnou, Dlhé konce, Kuchyne, Krátiny

Miesto, Rimavská kotlina:, 13 z 17

Veľký les, Segeľky, Medzi vodami, Kočišova zem, Panská hora, Trňový prieloh, Sluhovské klčovisko, Sedlište, Starý les, Povrazy, Šúšol, Priehoň, Pusté vinice, Vrch nad cintorínom, Za mlynom, Kamenná, Povrazové lúky, Žrebčinec, Úbočia, Veľký Lieskovec, Bretka, Pod snežkou, Konopnice, Vyšnoblhský, Rotmanov hon, Malý Lieskovec, Gomboš, Obora, Malá roľa, Pažiť, Pod hájovňou, Pod hrbným, Veľká skalica, Nad Brádnom, Niže dediny, Gíček, Do kúta, Tiba, Ploché, Petrovo, Višnové, Doboška, Nad dedinou, Smrečina, Pri povrazoch, Konopica, Hlboké, Huseničné, Pod cintorínom, Žliebovka, Nižná lúka, Spojné, Chrastiny, Šašina, Nad cintorínom, Studená dolina, Mala skalica, Bakov máj, Riedke, Barančie

Miesto, Rimavská kotlina:, 14 z 17

Letná stráň, Nad močiarom, Za Humnami, Okrúhle, Pod čarnokom, Dlhšie, Bockovo údolie, Suché lúky, Široké, Zátišie, Veľký les, Kozovka, Farárovo, Železná brána, Úvrať, Veisov hon, Končiar, Smradľavá studňa, Konopnice, Lahôdky, Veľká dolina, Trojské Vinice, Malá dedina, Klčovisko, Pod Bánkovom, Djevnice, Háj Konce, Lúka pri pásoch, Tag, Pavučia dolina, Horská roľa, Ďateliniská, Cerové, Za humnami, Vlačiny, Za dedinou, Ubočie, Kerepecké lesy, Kaplnka, Prostredné, Petrovo údolie, Nový prídel, Roveň, Hradište, Drienčanské hrby, Pod hájiky, Krátke, Veľká lúka, Levkuša, Povrazy, Klin, Celina, Mlynský náhon, Hrabinská hora, Hrabina, Vnútorné pole, Malý Kalický vrch, Strážne, Egreš, Na roveň

Miesto, Rimavská kotlina:, 15 z 17

Včelinské dlhé, Veľké lúky, Kremničky, Mlyn v Stránskej, Bubeník, Horný les, Dlhé, Gérecovo klčovisko, Prosné pole, Záhony, Čerešňová stráň, Horný Gomboš, Kopané pri pažiti, Vrchové zeme, Kamenisté, Stráň Vajdu, Kameniste, Výpust, Za kopcom, Pri sušiarni, Čerešňova stráň, Nad cestou, Veľká stráň, Za Kalicou, Do Širkoviec, Prieloh, Vaskapu, Dolný les, Klčovník, Pustá vinica, Trávniky, Dlhé, Veľké pole, Dančovo, Dolné lúky, Za humny, Bodák, Palkoš, Pápča, Prašné, Malý les, Nové Brádno, Hatvanovská, Hadí močiar, Turiec, Nižné lúky, Chrenové, Veľká lúka, Veľký prieloh, Malá lúka, Brezina, Herdélyho pustatina, Nové vinice, Niže Kerepeckých lesov, Veľká lúka, Pod Kerepeckým lesom, Morotva, Pod Tahavým, Pri železnom, Veľké zeme

Miesto, Rimavská kotlina:, 16 z 17

Skryté klčovisko, Široké, Železné, Ovsené Klčovisko, Malá obora, Kopané pri Budikovanoch, Údolie Bende, Konská záhrada, Stráň, Čakov, Makovisko, Kerepec, Kerepecké veľké lúky, Haňďáš, Tečúca, Strana, Krátke, Dlhý vrch, Nad vinicami, Suchá dolina, Lužok, Hora, Hradište, Lápy, Na dolinu, Zeikov les, Veľké povrazy, Červený povraz, Kopané, Pasienky, Bockova stráň, Strminy, Štrkové, Letné, Vinice, Drsné, Dolina, Nad mlynom, Široké, Góbiš, Veľká lúka, Gobiš, Šasinova stráň, Pod vinicami, Habok, Stádlo, Krnovka, Ladislavova, Sedlište, Východný Turiec, Trojné, Pivničná stráň, Úhory, Okrúhle údolie, Salaš, Pápčiansky vŕšok, Nižná mokrad, Ohrada, Okrúhle, Svietiaca

Miesto, Rimavská kotlina:, 17 z 17

Pod svahom, Kopanica, Pod viničkou, Močiar, Šibeničné, Červená chrasť, Lapša, Výtečné, Veterná dolina, Vinica, Pod Lužného, Veselá, Božská studňa, Vinice, Za Hrachovcom, Jazerské, Staré konopnice, Končitý, Malý čoltovský les, Raždie, Centeho, Hôrky, Nad studničkou, Rúbanisko, Čertolie, Kolčovisko, Stráň, Molnárka, Kapustnica, Odkvap, Dolná noha, Dančova lúka, Za prosné, Farské, Trstanica, Klčovisko, Podturiec, Pustý vrch, Išpánske, Balince

Podobné, Rimavská kotlina:

2053x turistika, 1828x miesto, 104x orientačný bod, 51x turistické informácie, 16x poľovnícky posed, 12x studňa, 8x strom, 7x ohnisko, 7x štôlňa, 5x orientačná mapa, 5x prístrešok, altánok, 4x chranený strom, 2x komín, 2x vodárenská veža, 1x miesto na piknik, 1x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Rimavská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://rimavska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.